Mã CK:

HOSE: 1,389.24 4.47 0.3% 798,130,096 21,560.6 tỷ
HNX: 390.75 2.30 0.6% 152,325,562 2,907.7 tỷ


CK
Giá +/- Khối
lượng
Mở
cửa
Cao
nhất
Thấp
nhất
HPG 56.70 -0.50 19,849,100 57.40 57.80 56.70
FLC 11.80 -0.20 9,319,400 12.10 12.10 11.75
SHB 27.60 0.10 12,410,400 27.60 27.90 27.30
HQC 4.57 -0.18 38,195,000 4.80 4.96 4.45
DLG 6.72 -0.50 28,539,400 7.22 7.50 6.72
POW 12.10 0.05 10,268,400 12.05 12.20 12
SCR 14.20 0.90 14,323,500 13.65 14.20 13.65
STB 26.20 0.10 6,241,800 26.40 26.40 26
ITA 8.24 0.29 23,587,400 7.95 8.48 7.95
ROS 5.59 -0.07 7,686,200 5.67 5.74 5.58
KBC 43.65 1 11,943,900 42.65 44.15 42.65
HSG 49 -0.40 7,003,700 49.65 49.65 48.80
MBB 27.90 0 7,578,900 28.15 28.15 27.85
FIT 12.80 0.05 6,915,500 13 13.20 12.60
TCB 52.30 -0.60 11,640,600 52.90 53 52.20
PVD 27.35 0.65 7,724,900 26.55 27.65 26.40
CTG 29.65 -0.10 4,273,800 29.80 29.90 29.65
TCH 17 0.35 10,344,600 16.70 17.35 16.60
SSI 39.20 -0.50 11,207,400 39.70 39.95 39.05
VPB 37.20 -0.35 6,945,900 37.75 37.90 37.20
Danh sách nhóm
    
TÍN HIỆU MUA/BÁN     (SỨC MẠNH TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ )
 MUA NHANH - BÁN NHANH:     AFX     AGG     ATG     C32     C4G     C69     CII     CLX     CMX     CTI     DHM     DS3     DST     FCM     FCN     ... Xem thêm    BẮT ĐẦU CHU KỲ TĂNG:     FDG     KHG     KMR     MPC     MSB     PSH     ... Xem thêm    CỔ PHIẾU MẠNH:     AFX     C69     CLX     CMX     DHM     FCN     FIR     IPA     KSQ     OCH     PVI     PVX     SCR     SDD     TNH     ... Xem thêm

LỊCH SỰ KIỆN - TIN DOANH NGHIỆP
MÃ CK NGÀY GDKHQ TỈ LỆ Giá
BXH 22/10/2021 8% 10.2
CCL 22/10/2021 10% 16.5
VLA 22/10/2021 5% 20.9
C21 25/10/2021 4% 14.7
DMC 25/10/2021 25% 61
VSC 25/10/2021 1/1
Giá 10,000
68.9
BBS 26/10/2021 7% 12.4
LLM 26/10/2021 2% 13.1
TRC 08/11/2021 9% 45.3
Bảng so sánh cổ tức theo năm           Xem thêm
Danh Mục Tin Tức: