Mã CK:

SỨC MẠNH CHỈ SỐ CƠ BẢN

STT Mã CK HiệuQuả GiáTrị LướtSóng TrungBình
1 PVB 83.6%
2 PHR 81.2%
3 TCH 80.6%
4 NNC 80.3%
5 C32 79.7%
6 GIC 79.5%
7 NTL 79.1%
8 SRA 78.8%
9 AMV 78.7%
10 CSV 78.5%
11 D2D 78.4%
12 PPC 78.2%
13 CVN 78%
14 VLP 78%
15 DMC 77.9%
16 SFN 77.8%
17 VNM 77.3%
18 VHC 77.2%
19 HHS 77.1%
20 BMP 76.8%
21 KSB 76.6%
22 NBP 76.5%
23 CTD 76.5%
24 DXP 76.2%
25 SAB 76.1%

Danh Mục Tin Tức: