Mã CK:

Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Xoay ngang màn hình để xem nhiều thông tin hơn...
(Xem thêm)
Mã CK Giá KLGD Trung bình 30 ngày
(KL_Niêm_Yết)
Vốn Thị Trường Cao/Thấp
52 tuần
A32 CTCP 32 33.90 0 (0%) 0 295 (6,800,000) 231
(tỉ)

22.95
39.60
33.90

Biểu đồ 52 tuần
AAA CTCP Nhựa An Phát Xanh 15.35 -0.50 (-3.15%) 4,942,500 3,859,358 (221,759,974) 3,404
(tỉ)

9.97
17.90
15.35

Biểu đồ 52 tuần
AAM CTCP Thủy sản MeKong 10.45 0.15 (1.46%) 600 3,734 (10,446,411) 109
(tỉ)

10.15
12
10.45

Biểu đồ 52 tuần
AAS CTCP Chứng khoán SmartInvest 8.60 -0.20 (-2.27%) 1,230,800 2,158,495 (31,000,000) 267
(tỉ)

5.60
34.20
8.60

Biểu đồ 52 tuần
AAT Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa 18.20 -0.40 (-2.15%) 800,100 674,519 (34,800,000) 633
(tỉ)

15.05
18.60
18.20

Biểu đồ 52 tuần
AAV CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc 14.70 -0.20 (-1.34%) 270,400 504,116 (31,874,996) 469
(tỉ)

4.30
16.90
14.70

Biểu đồ 52 tuần
ABB Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình 17.80 -0.10 (-0.56%) 5,114,400 2,561,138 (571,311,355) 10,169
(tỉ)

10.80
18.40
17.80

Biểu đồ 52 tuần
ABC CTCP Truyền thông VMG 14.90 -0.30 (-1.97%) 27,300 48,081 (20,393,000) 304
(tỉ)

8.60
20.60
14.90

Biểu đồ 52 tuần
ABI CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam 43.80 0.90 (2.10%) 7,900 30,312 (38,000,000) 1,664
(tỉ)

24.45
45.70
43.80

Biểu đồ 52 tuần
ABR CTCP Đầu tư Nhãn hiệu Việt 23.80 0 (0%) 0 2,764 (20,000,000) 476
(tỉ)

19
37.40
23.80

Biểu đồ 52 tuần
ABS CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận 48.75 -3.65 (-6.97%) 3,900 119,916 (37,439,873) 1,825
(tỉ)

8.38
75.80
48.75

Biểu đồ 52 tuần
ABT CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre 30 -1.50 (-4.76%) 9,900 1,782 (11,558,307) 347
(tỉ)

29.06
33.42
30

Biểu đồ 52 tuần
AC4 CTCP ACC-244 4.20 0 (0%) 0 1 (2,940,862) 12
(tỉ)

3
4.20
4.20

Biểu đồ 52 tuần
ACB Ngân hàng TMCP Á Châu 35.20 0.40 (1.15%) 12,059,100 9,637,587 (2,646,627,370) 93,161
(tỉ)

16.31
35.30
35.20

Biểu đồ 52 tuần
ACC CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC 15.20 -0.25 (-1.62%) 21,200 57,733 (49,200,000) 748
(tỉ)

9.98
18.35
15.20

Biểu đồ 52 tuần
ACE CTCP Bê tông Ly tâm An Giang 30.50 0 (0%) 0 1,692 (3,050,781) 93
(tỉ)

23.03
32.40
30.50

Biểu đồ 52 tuần
ACL CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang 12.50 -0.10 (-0.79%) 50,500 107,137 (50,159,019) 627
(tỉ)

7.91
17.25
12.50

Biểu đồ 52 tuần
ACM CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường 3.20 -0.30 (-8.57%) 3,015,400 3,084,494 (51,000,000) 163
(tỉ)

0.50
4.80
3.20

Biểu đồ 52 tuần
ACS CTCP Xây lắp Thương mại 2 15.20 0 (0%) 0 50 (4,000,000) 61
(tỉ)

7.70
15.80
15.20

Biểu đồ 52 tuần
ACV Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP 70.50 -1.70 (-2.35%) 179,000 261,323 (2,177,173,236) 153,491
(tỉ)

51.60
83.10
70.50

Biểu đồ 52 tuần

Danh Mục Tin Tức: