Mã CK:

Tổng quan CTCP Dược phẩm Cửu Long


DCL   40.10   0.15  (0.4%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
40.40 300 ATC 7,400
40.10 11,700 40.40 700
40.00 20,800 40.45 1,400
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 300
xem chi tiết giao dịch khối ngoạiGía trung bình: 40.47  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2020 0 (0.69) 0% 83.60 (0.07) 0%
2019 0 (0.76) 0% 79.20 (0.09) 0%
2018 0 (0.81) 0% 86 (0.01) 0%
2017 0 (0.78) 0% 96 (0.07) 0%


Nhóm ngành Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất 41 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán DCL

Danh Mục Tin Tức: