Mã CK:

Tổng quan CTCP Chứng khoán FPT


FTS   33.10   0.70  (2.2%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
33.10 2,900 33.20 900
33.05 300 33.30 2,500
33.00 2,400 33.40 12,800
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
11,000 4,100
xem chi tiết giao dịch khối ngoạiGía trung bình: 33.12  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2020 390 (0.40) 0% 220 (0.17) 0%
2019 350 (0.39) 0% 220 (0.21) 0%
2018 345 (0.70) 0% 220 (0.49) 0%
2017 0 (0.32) 0% 142 (0.18) 0%


Nhóm ngành Chứng Khoán 26 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán FTS

Danh Mục Tin Tức: