Mã CK:

Tổng quan CTCP Phân phối Top One


TOP   1   0.10  (11.1%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
1.00 1,739,100
0.90 330,300
0.80 641,200
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0
xem chi tiết giao dịch khối ngoạiGía trung bình: 1  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2020 24 (0.01) 0% 0.40 (-0.09) -22%
2019 90 (0.03) 0% 0.32 (-0.00) -1%
2017 110 (0.13) 0% 11.50 (0.00) 0%


Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán TOP

Danh Mục Tin Tức: