2021-06-13 Cophieu68.vn Mobile
Mã CK:

THỐNG KÊ NÂNG CAO


HOSE: 1,361.72 9.98 0.74%
KL: 775,724,500    25,335.26 tỷ
Trong tuần |  1 tuần |  2 tuần |  3 tuần
1 tháng |  3 tháng |  6 tháng |  9 tháng |  12 tháng
 
HOSE   HASTC
Mã CK Giá HT CN TN KLuong +/- %
HCM 42.2 39.4 42.2 12,185,100 2.8 7.0
VOS 4.6 4.3 4.6 2,568,300 0.3 7.0
FTS 32.3 30.2 32.3 1,208,900 2.1 7.0
TMS 47.2 44.1 47.2 64,900 3.1 6.9
DCL 50.3 47.1 50.3 750,900 3.3 6.9
SHP 20.9 19.6 20.9 5,300 1.4 6.9
PGI 21 19.7 21 7,600 1.4 6.9
CLW 32 30.0 32 6,900 2.1 6.8
MSH 60.9 57 60.9 322,600 3.9 6.8
SKG 12.5 11.7 12.5 989,600 0.8 6.8

HOSE   HASTC
Trang: 1    2    3    4    5   

Danh Mục Tin Tức: