2021-07-20 Cophieu68.vn Mobile
Mã CK:

THỐNG KÊ NÂNG CAO


HOSE: 1,278.88 6.17 0.48%
KL: 526,892,708    16,900.86 tỷ
Trong tuần |  1 tuần |  2 tuần |  3 tuần
1 tháng |  3 tháng |  6 tháng |  9 tháng |  12 tháng
 
HOSE   HASTC
Mã CK Giá HT CN TN KLuong +/- %
PTL 6.2 4.7 6.4 326,900 1.5 32.2
PGI 25.5 20 25.5 167,200 5.5 27.3
DPG 33.5 27.5 33.5 6,798,900 6 21.8
FIR 37.4 31.7 37.4 1,229,000 5.7 18.0
FRT 36.2 30.4 36.2 24,441,500 5.5 17.8
DGW 145.6 124 146.3 2,196,100 21.6 17.4
CSV 30.3 25.8 30.4 2,410,000 4.5 17.4
DGC 93 79.3 96.5 12,555,000 13.7 17.3
GIL 66.2 56.5 66.2 2,733,800 9.7 17.2
VPG 45.5 39.1 46.3 5,527,500 6.4 16.4

HOSE   HASTC
Trang: 1    2    3    4    5   

Danh Mục Tin Tức: