2021-07-25 Cophieu68.vn Mobile
Mã CK:

THỐNG KÊ NÂNG CAO


HOSE: 1,276.93 4.22 0.33%
KL: 566,746,020    18,550.75 tỷ
Trong tuần |  1 tuần |  2 tuần |  3 tuần
1 tháng |  3 tháng |  6 tháng |  9 tháng |  12 tháng
 
HOSE   HASTC
Mã CK Giá HT CN TN KLuong +/- %
PGI 25.5 22.3 25.5 108,000 3.2 14.4
PTL 6.9 6 6.9 248,600 0.9 14.3
TNC 26.5 23.5 26.5 1,200 3 12.8
DTA 9.6 8.7 9.6 222,700 0.9 10.7
CMG 39.6 35.9 39.6 422,100 3.7 10.2
TNT 9.6 8.8 9.6 1,251,600 0.8 9.6
NAF 31.5 28.8 31.5 3,466,500 2.7 9.4
SJF 3.4 3.1 3.4 1,272,700 0.3 9.3
SVT 16.5 15.1 16.5 5,100 1.4 9.3
TEG 15.2 14 15.2 546,200 1.2 8.6

HOSE   HASTC
Trang: 1    2    3    4    5   

Danh Mục Tin Tức: