Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2017     » Năm 2016     » Năm 2015     » Năm 2014     » Năm 2013     » Năm 2012     » Năm 2011     » Năm 2010     » Năm 2009     » Năm 2008     » Năm 2007     » Năm 2006     » Năm 2005    
STT Mã CK Quý Doanh thu LNT từ HĐKD LNTT LNST Tổng tài sản TS ngắn hạn Tổng nợ Nợ Ngắn hạn VCSH
26 AMV
Q1 4,217 580 565 565 13,663 4,040 1,050 476 12,613
Q2 3,519 173 165 159 317,182 314,222 4,411 4,411 312,771
Q3 2,747 435 312 311 337,676 319,178 24,443 24,443 313,233
27 ANV
Q1 701,301 33,597 30,339 24,839 2,820,025 1,719,137 1,486,178 1,274,226 1,333,847
Q2 670,073 49,450 31,256 28,629 2,695,051 1,608,811 1,391,620 1,236,753 1,303,431
Q3 740,408 45,161 37,971 33,543 2,561,182 1,388,996 1,224,208 1,132,191 1,336,975
28 APC
Q1 28,155 13,618 13,618 10,653 253,351 56,983 25,102 22,512 228,249
Q2 39,171 23,700 21,933 16,939 266,648 76,205 24,077 21,387 242,571
Q3 41,114 24,292 24,283 19,384 279,455 91,206 23,442 20,752 256,013
29 APG
Q1 1,305 0 -204 -204 147,949 144,674 11,756 11,756 136,193
Q2 8,799 0 5,907 4,720 151,439 148,312 10,526 10,526 140,913
Q3 1,860 0 134 134 143,230 140,184 2,183 2,183 141,047
30 API
Q1 80,261 28,870 28,870 28,870 840,066 465,977 437,945 374,008 402,120
Q2 10,664 465 496 -5,417 1,082,045 602,062 685,342 609,166 396,704
Q3 37,807 15,125 15,146 11,805 1,291,502 645,801 884,115 789,055 407,388
31 APP
Q1 20,611 1,362 1,354 1,067 77,663 70,872 23,654 23,654 54,009
Q2 21,911 144 86 43 88,106 78,198 38,856 38,856 49,250
Q3 19,023 789 607 472 81,709 71,674 32,404 32,404 49,305
32 APS
Q1 8,018 0 1,850 1,850 373,339 360,894 7,825 7,825 365,514
Q2 30,094 0 13,976 11,286 389,722 377,655 11,188 8,560 378,534
Q3 41,767 0 -2,020 -2,020 386,952 375,092 10,438 7,810 376,514
33 ARM
Q1 58,782 2,494 2,605 2,084 103,608 96,752 63,943 60,708 39,665
Q2 56,201 2,571 2,572 2,058 105,635 97,762 68,827 65,452 36,808
Q3 35,468 2,656 2,688 2,151 133,757 124,729 97,391 94,087 36,366
34 ART
Q1 20,498 0 17,276 17,276 179,472 172,960 26,386 23,921 153,086
Q2 66,939 0 40,347 29,421 215,263 209,072 32,756 30,207 182,507
Q3 27,285 0 16,753 14,710 226,391 220,520 29,174 26,275 197,216
35 ASA
Q1 24,393 237 58 46 169,390 96,061 64,838 64,838 104,552
Q2 22,240 419 265 221 139,629 66,585 35,037 35,037 104,592
Q3 7,580 182 379 282 117,357 45,274 12,795 12,795 104,562
36 ASM
Q1 329,883 17,783 19,180 15,801 5,106,535 3,480,094 2,446,160 1,845,630 2,660,375
Q2 676,285 39,264 40,148 30,609 5,259,875 3,602,578 2,572,227 1,978,000 2,687,649
Q3 490,017 73,699 75,937 72,568 5,656,868 3,740,525 2,864,510 2,220,473 2,792,358
37 ASP
Q1 460,215 3,989 8,536 6,311 1,045,030 338,017 651,284 615,688 393,746
Q2 406,115 10,004 14,826 12,548 1,046,500 332,498 640,204 611,343 406,296
Q3 496,238 11,266 13,531 7,417 1,107,101 361,204 693,276 653,357 413,825
38 ATA
Q1 3,338 -2,914 -3,212 -3,212 161,646 120,705 464,249 464,249 -302,602
39 ATB
Q1 1,597 -673 -673 -673 222,040 63,829 72,664 72,664 149,376
Q2 8,444 2,387 2,387 2,024 226,385 68,186 74,985 74,985 151,400
Q3 10,247 1,011 1,022 808 235,282 77,088 83,075 83,075 152,207
40 ATG
Q1 7,259 117 117 93 201,224 163,885 43,043 37,043 158,181
Q2 41,193 715 739 591 224,858 187,406 66,188 60,188 158,670
Q3 34,871 3,127 3,127 2,502 221,106 183,018 59,934 59,934 161,172
41 ATS
Q1 16,164 436 430 344 68,624 36,075 27,520 27,520 41,104
Q2 14,804 156 150 117 65,783 41,861 24,562 24,562 41,222
Q3 18,509 290 280 224 100,532 74,295 59,041 59,041 41,491
42 AUM
Q1 4,139 -90 0 0 13,784 5,736 2,989 2,741 10,795
Q2 3,330 -103 -103 0 13,819 5,925 3,024 2,776 10,795
43 AVF
Q1 30,581 -18,915 -19,339 -19,339 101,607 6,930 1,699,193 1,699,193 -1,597,587
Q2 36,704 -21,362 -22,501 -22,501 97,297 5,206 1,720,991 1,720,991 -1,623,694
Q3 29,506 -23,138 -24,005 -24,005 92,989 3,428 1,740,655 1,740,655 -1,647,666
44 B82
Q1 6,029 -47 7 6 484,586 437,992 435,011 422,609 49,574
Q2 34,362 1,127 366 49 514,701 459,252 464,741 461,676 49,960
Q3 47,597 914 353 283 497,026 444,715 446,784 444,401 50,242
45 BAX
Q1 14,626 6,014 6,027 5,589 510,712 87,252 386,608 53,049 124,104
Q2 16,558 3,929 5,566 5,051 500,222 41,749 371,067 30,758 129,155
Q3 16,658 7,331 11,152 9,927 506,692 49,474 367,610 38,552 139,082
46 BBC
Q1 236,675 20,615 21,521 17,860 973,396 669,853 203,318 182,808 770,078
Q2 214,027 8,872 9,408 7,544 945,052 634,290 182,107 160,532 762,945
Q3 340,129 33,548 33,688 27,073 1,048,430 746,847 259,246 238,220 789,183
47 BBS
Q1 84,254 2,521 2,696 2,150 289,154 221,685 180,616 171,116 108,538
Q2 102,626 2,895 3,009 2,396 323,450 224,261 219,516 212,016 103,934
Q3 76,449 -159 55 44 348,344 195,196 244,366 204,150 103,978
48 BCC
Q1 929,600 17,897 14,237 9,896 5,155,284 1,393,724 3,205,815 2,880,466 1,949,469
Q2 979,820 -44,273 -39,188 -34,847 5,069,619 1,364,295 3,289,422 2,943,949 1,780,197
Q3 688,186 -23,842 -35,056 -35,833 5,030,189 1,359,946 3,285,875 2,921,004 1,744,314
49 BCE
Q1 21,476 -707 54 43 1,250,432 1,209,146 894,335 787,731 356,097
Q2 42,679 -3,115 21,324 16,780 1,284,201 1,200,229 940,063 828,244 344,139
Q3 53,667 435 475 380 1,233,589 1,149,959 889,070 772,157 344,519
50 BCG
Q1 396,488 16,126 15,891 12,709 4,493,025 1,624,686 3,172,467 660,166 1,320,558
Q2 384,816 15,513 15,782 11,951 4,582,561 1,842,967 3,251,436 746,138 1,331,126

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357